V-electric logo

 

Energy

Spoločnosť Alexander Vyčítal, V-elektrik bola založená 2. 11. 1990. Súčasne pôsobí na trhu aj prostredníctvom firmy V-elektrik s.r.o., ktorá je v činnosti od 28.11.2001.

Naša spoločnosť komplexne zabezpečuje dodávku a montáž elektrických zariadení bez obmedzenia napätia a na zabezpečenie objektov s možnosťou nebezpečenstva výbuchu na území celej Slovenskej republiky.

Sme maximálne flexibilná rodinná firma, schopná zrealizovať aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazníkov, spoľahlivo za výhodné ceny. Naši zamestnanci sú špecialisti v odbore s viacročnou praxou. Máme i vlastného zmluvného revízneho technika.

Zákazky zabezpečujeme komplexne bez ohľadu na náročnosť daného terénu.

Ako príklad uvedieme niektoré konkrétne profesné činnosti:

  1. Komplexná dodávka a montáž verejného osvetlenia
  2. Prípojka VN (vzdušná i zemná)
  3. Prípojka NN (vzdušná i zemná)
  4. Trafostanice
  5. Silnoprúd (vnútorné silnoprúdové zásuvkové a svetelné rozvody, osvetlenie..., )
  6. Slaboprúd (elektr. požiarna signalizácia EPS, poplachový systém narušenia PSN, štruktúrovaná kabeláž, telefónne rozvody, fotobunkové systémy, domové rozhlasy, kamerové systémy)
  7. Bleskozvod a uzemnenie (napr. aj aktívny bleskozvodný francúzsky systém PULSAR )
  8. Projekcia nových výstavieb, rekonštrukcií a modernizácii verejného osvetlenia
Naše skúsenosti sú Vám k dispozícii.