V-electric logo

 

Energy

Niektoré nami zrealizované stavby:

Bytový dom Slávičie údolie v Bratislave


Centrum sociálnych služieb pre dospelých na Rontgenovej ulici v Bratislave


Rekonštrukcia objektu pamiatkového záujmu na Panenskej ulici v Bratislave


Detský domov a domov sociálnych služieb pre deti na Lenardovej ulici v Bratislave


Polyfunkčný objekt na Mickiewiczovej ulici v Bratislave


POLUS CITY CENTER


AUPARK


STU Bratislava, Mýtna ul. Bratislava


Administratívne a školiace centrum, objekt A a B na Peknej ceste v Bratislave


STU-technologický inkubátor v Bratislave


Modernizácia verejného osvetlenia v obciach Miloslavov, Voznica, Blatné


Bytové domy Slovenský Grob 18 b.j.


Bytový dom Východná, Rača-Bratislava 13 b.j.


Rekonštrukcia Hradného paláca-Podzemná garáž a jazdiareň-subdodávka slaboprúd (v realizácii)


Hypermarket KAUFLAND Šamorín


Múzeum Holokaustu v Seredi


Múzeum Ľ.Štúra v Modre


Vodné dielo Želiezovce , inštalovaný výkon 2800kW


Bytová nadstavba 6 b.j.na Šancovej ulici v Bratislave,


Bytový dom Vlárska, Bratislava 43 b.j


Dom ošetrovateľskej starostlivosti Kulíkova ul., Bratislava


Rekonštrukcia REDUTY Bratislava - stĺpová sála


Admin. budova, Klenoty a.s. ( Rotunda )


Admin. budovy: Creditanstalt banka na Železničiarskej ulici v Bratislave


Admin.budova RM-Systém na Židovskej ulici v Bratislave


Budova poisťovne Allianz na Lazaretskej ul. v Bratislave


Bytove domy na Tranovského ulici v Bratislave, 179 bytových jednotiek


Bytové domy - Slávičie údolie v Bratislave-320 bytových jednotiek


Centrum sociálnych služieb pre dospelých na Rontgenovej ulici v Bratislave


CITY CENTER, Mc Donalds, DM-market na Obchodnej ulici v Bratislave


Empire Estate - BCT, Trnavská ul. Bratislava


Bytové domy na Klenovej ulici, objekty A,B,C,D,E 106 bytových jednotiek


Polyfunkčný dom na Studenohorskej ulici v Bratislave 27 bytových jednotiek


Zástavba rodinných domov Pri Kaštieli v Rusovciach - 105 rodinných domov v I.etape, 68 rodinných domov v II.etape


Rekonštrukcia budovy MO SR na Špitálskej ulici


Rekonštrukcia objektu pamiatkového záujmu na Panenskej ulici v Bratislave


Detský domov a domov sociálnych služieb pre deti na Lenardovej ulici v Bratislave


Polyfunkčný objekt na Mickiewiczovej ulici v Bratislave, 29 bytových jednotiek


POLUS CITY CENTER (subdodávka pre Siemens)


Rezidencia veľvyslanca USA Slavín na ulici Stará Vinárska v Bratislave


byty Ambasády USA na Ventúrskej ulici v Bratislave


AUPARK (subdodávateľ), Bratislava


STU Bratislava, Mýtna ul. -rekonštrukcia objektu


Administratívne a školiace centrum, objekt A a B na Peknej ceste v Bratislave


Adaptácia historického objektu na Štefánikovej ulici v Bratislave /Veľvyslanectvo štátu Angola/


STU-technologický inkubátor v Bratislave


Kafiléria Senec - včítane technologických rozvodov


Výrobný areál firmy PONGRATZ s.r.o. v Modre


Chovné zariadenie pre mačkovité šelmy v Mlynskej doline v Bratislave


Bytový dom s polyfukciou v Slávičom údolí v Bratislave 32 bytových jednotiek Čerpacia stanica PH Zvolen 2x, PH Zlaté Piesky